3
min
60 000 tankar om dagen
Varför har vi människor sådana utmaningar med att förändra våra beteenden, och hur kan vi göra för att bryta tankemönster som följer oss genom dagen? 
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

95% av våra tankar är samma tankar som dagen innan, varför har vi sådana utmaningar med att förändra våra tankemönster och beteenden?  

Den amerikanska forskaren Dr Joe Dispenza har under många år forskat kring hur våra tankar påverkar vår egen kropp och studerat meditationens påverkan på hjärnan. Hans forskning visar att vi tänker 60 000 tankar om dagen – och av dessa är hela 95% samma tankar som dagen innan. Detta innebär att vi i väldigt hög utsträckning är låsta till samma tankemönster som följer oss genom dagen. Dr Dispenza som skrivit boken ”Placeboeffekten” menar att det är fullt möjligt att aktivt styra sina tankar för att förändra sitt liv. Hans uppfattning är att det vi kallar placebo i själva verket handlar om att nyttja kroppens egen intelligens till att läka fysiska eller psykiska problem eller helt enkelt ta kontrollen över våra liv.  

Ett exempel han tar upp är en studie där en grupp personer fick i uppgift att varje dag träna på ett pianostycke. En annan grupp fick i uppgift att varje dag tänka på att spela ett pianostycke. När personer i de olika grupperna sedan fick göra ett test och spela upp stycket så visade det sig att de kunde utföra uppgiften lika bra, oavsett vilken grupp de tillhört. Detta är fortfarande ett mycket omdebatterat område, men det är samma typ av metod som många idrottare använder sig av för att mentalt förbereda sig för t ex för ett stavhopp eller en artist för ett framträdande. I takt med att forskningen gör allt fler framsteg i förståelsen för hur våra hjärnor fungerar kommer vi att få allt fler och bättre svar på hur vi faktiskt fungerar som människor. 

Prompt
Greek middle aged man playing a piano, pink details, natural light, summer, photography, ultra realistic, kodak gold 200, --ar 16:9

Har vi en fri vilja?

I den digitala miljön möts vi av en mängd intryck och många av dessa är noggrant uträknade för hur de ska trigga vår vilja till att fortsätta titta eller scrolla vidare. Många människor vet att det sker, men inte hur det fungerar och vilka metoder företag använder. Tristan Harris som är teknologietiker och grundare av Center for Humane Technology menar att vi behöver ifrågasätta om vi verkligen kan anses ha en fri vilja när vi – utan att vi själva riktigt inser det – påverkas så starkt av de intryck vi får. I sociala medier är det svårt att veta vad som är sant och falskt och med AI och lättheten att skapa ett professionellt uttryck så blir det allt svårare. I denna diskussion mellan Tristan Harris och Yuval Noah Harari, doktorerad historiker från Oxford University och författare, drar de detta så långt som att säga att frågan är om vi verkligen kan påstå att vi har en fri vilja när vi är så lättpåverkade. 

Tristan Harris och Yuval Noah Harari talar om människans fria vilja, kika här!
56 min

Fråga

Ungefär hur lång tid kan det gå innan du känner att du måste kolla mobilen?

51%

Minst en gång i timmen

43%

Några gånger om dagen

3%

Vet ej

2%

Några gånger i veckan

1%

Mer sällan

ICA Novus konsumentundersökning

51% kollar mobilen en gång i timmen

Det amerikanska researchföretaget Dscout analyserade mobilanvändare och hur många gånger de rörde sin mobil och kom fram till ett medeltal om 2 600 ggr per dag. Det är alltså hur många gånger man tar i mobilen inkluderat när man scrollar och skriver något. I ICA Novus konsumentundersökning så frågade vi hur många gånger man kollar mobilen per dag – vilket är mer aktivt än att man rör den – vi fick då svaret att 51% känner att de måste kolla mobilen en gång i timmen. Samtidigt så är skillnaden då mellan att röra och kolla på mobilen väldigt stor, från 2 600 ggr/dag till en gång i timmen. Kan det vara så att vi inte är medvetna om vidden av vår mobilanvändning? Hela 43% uppger att de känner ett behov av att kolla mobilen några gånger om dagen. Om detta stämmer så kanske inte skärmberoende egentligen är ett problem. Eller så är det kanske som med många beteenden att vi är omedvetna och har en bild av verkligheten som kanske inte riktigt stämmer?

Vi ser här också en skillnad mellan olika målgrupper där män och unga uppger en högre mobilanvändning, de ser mer positivt på algoritmer och kan tänka sig att i framtiden operera in ett chip i kroppen. I den yngre målgruppen vill uppemot 30% också gärna få måltider anpassade till sin hälsoprofil och klimatmål.

Artikeln i korthet

Identifiera vad du tänker.

Vi tänker 60 000 tankar om dagen varav 95% är samma som dagen innan, vi är alltså i stor utsträckning låsta i samma tankemönster.

Alla intryck skapar avtryck.

Uppfattningen kring ”vår fria vilja” kan diskuteras när vi utsätts för väldigt många intryck som påverkar oss i olika riktningar. Vi är kanske mer lättpåverkade än vi skulle vilja tro.

Mobilen är beroendeframkallande.

51% av konsumenterna känner att man måste kolla mobilen minst en gång per timme, samtidigt visar studier att vi rör mobilen ca 2 600 ggr per dag. Finns här ett glapp mellan vår uppfattning och verkligheten? 

Läs vidare om
Hjärnan
60 000 tankar om dagen