7
min
AI-revolutionen är här
Från ingenstans har marknaden för olika AI-tjänster fullkomligt exploderat. Speciellt tydligt har det varit inom det kreativa disciplinerna, vilket lett till stora diskussioner om vem som egentligen är framtidens kreatör.
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

De senaste årtiondena har det ofta pratats om artificiell intelligens, eller AI i en negativ andemening i stil med: ”AI kommer att ta över världen och bli vår undergång” – t ex från personer som Stephen Hawking och Elon Musk. Syftet har varit att visa på allvaret i vad AI skulle kunna åstadkomma och det har resulterat i rädsla och misstro. Samtidigt använder vi dagligen en mängd tjänster som innehåller AI, men det är inte säkert att vi ens vet om det.

Men det är inte förrän nu som AI och kreativitet har börjat nämnas i samma mening. Bara under det senaste året har vi sett en explosionsartad utveckling. Dels tack vare investeringar från personer som Musk i Deep Mind och den otroligt inflytelserika AI-plattformen Open AI. Tekniken gestaltas ofta av tjänster som på olika sätt förvandlar en enkel text till nya magiska världar såsom DALL-E, Midjourney och Stable Diffusion, för att nämna några. Eller den texttjänst som är på allas läppar just nu - ChatGPT - som möjliggör och efterliknar intelligenta mänskliga konversationer. I slutet av artikeln kommer vi be ChatGPT kommentera våra slutsatser. 

AI förändrar vårt arbetssätt

Kommersiella tjänster som Jasper, som tar fram texter, innehåll, annonser, manus, bilder, säljbrev på några sekunder, har dragit till sig stora investeringar. I många fall har den redan blivit en marknadsavdelnings förlängda arm. Och detta är bara början.  

Varför händer detta just nu?  Det finns tre huvudsakliga skäl till detta: 

  1. Nya modeller för texttransformation har sett dagens ljus  
  2. Det senaste klivet i processorkraft gör det möjligt  
  3. Stora investeringar i plattformar som Open AI, Watson m.m. 

Moore’s law - regeln om att processorkraften (CPU) ökar vartannat år, samtidigt som kostnaden halveras, har fått draghjälp av de enorma framsteg som grafikprocessorerna (GPU) gjort på sistone. De är väldigt lämpade för att lösa problem genom AI och maskininlärning - och naturligtvis när man skapar bilder och visuella världar. Dessa utvecklingssteg har gjort att datorer nu kan förstå kontext och sedan även applicera den kontexten på ett bestämt antal parametrar. Det enda du behöver göra är att beskriva vad du är ute efter i text - och sedan levererar AI det du vill ha.  

"AI har helt förändrat sättet vi jobbar på. Vi kan nu skissa fram nya världar och visuella koncept på ett par minuter - som tidigare kunde ta ett par veckor."

David Eriksson, Chief Creative Officer, North Kingdom

Alla kan vara kreatörer  

Denna utveckling kommer inte bara förändra hur vi framställer bild och text. Det kommer att påverka all kreativ output. Hur röst, musik, film, foto, design, animation, copy och content produceras kommer att förändras helt och hållet. Och inte bara det, majoriteten av de digitala produkter och programvaror som vi använder idag kommer att förändras av AI. Hela samhället i sig kommer att påverkas i grunden.  

Kostnaderna kommer att sjunka till ett minimum och verktygen kommer att demokratiseras, precis det som tidigare skett med musikproduktion. Från att det krävts dyra inspelningsstudios i mångmiljonklassen så kunde folk helt plötsligt spela in musik i sovrummet med en dator och lite programvara. Nu kommer de människor som tidigare varit exkluderade från den kreativa världen själva att kunna göra avancerade produktioner med endast en webbläsare och en enkel dator som redskap. Saker som tidigare skulle ha kostat enorma pengar att producera. En kreativ revolution är i antågande - och vi är alla inbjudna.    

Vi behöver fortfarande en dirigent 

Även om vi kommer se helt nya typer av kreativa uttryck till följd av detta, så kommer vi fortfarande behöva talangfulla människor som styr över maskinerna. På samma sätt som man inte blir en bra fotograf bara för man har en kamera – det krävs fortfarande ett eget uttryck och en kreativ vision för det man vill utföra. Att kunna göra något annorlunda, som går mot strömmen kommer fortfarande att vara en attraktiv egenskap.  

Skillnaden är att människor inte behöver vara experter på en massa komplicerade programvaror. Nu kan man i stället använda sin kreativa kunskap till en mängd olika områden utan att behöva vara en fackman på just det specifika området. Samt att vi kan få extremt snabba resultat. Men AI kräver paradoxalt nog intelligenta instruktioner för att kunna fungera bra. Det är en kombination av att ha en kreativ vision och kunskap om hur man gör dessa instruktioner för att kunna gestalta sina idéer. 

Prompt
Friendly looking Young asian man controlling small robots, home setting, natural light, photography, purple details, ultra realistic, --ar 16:9

Prompt Engineering – en ny kreativ kompetens

Det som populärt kallas för ”prompting” är helt enkelt de instruktioner som du ger till ditt AI-program för att få det att göra som du vill. Lite som att säga de magiska orden till anden i lampan. Att vara duktig på detta är en ny slags kreativ kompetens som man måste lära sig. Mycket av jobbet med AI-modeller består i att testa, göra om, förfina, ändra - vilket kan vara en lång process innan det blir som man tänkt sig. Ju bättre man blir desto snabbare går det att få fram ett bra resultat. Det går också att lära sig av andras “recept” och använda dessa som utgångspunkt för det egna experimenterandet.

Allting blir “AI First” 

Det kommer att ske en stor förändring i produktionsledet, där många av jobben kommer att ändras i grunden eller försvinna helt. Samtidigt kommer det en armé av nya kreatörer beväpnade med dessa fantastiska verktyg som kommer att ge oss nya kreativa upplevelser som vi inte kunnat drömma om tidigare. Verktygen ger oss oanade möjligheter att testa nya idéer och spår inom loppet av sekunder, att automatisera mindre spännande arbetsuppgifter och fokusera på det som verkligen producerar värde högre upp i kedjan. För människor i allmänhet kommer AI att smyga sig på utan att man alltid är medveten om det, då det kommer att vara drivande i de flesta digitala tjänster som vi använder. Delar av de kreativa AI-verktygen kommer att byggas in vardagliga tjänster som Google Search, Microsoft Office m.m.

”The last big shift for us was going from a desktop world to a mobile world. The thinking was ’mobile first’. Now we’re building everything AI first - across all our products.”

Sundar Pichai, Googles vd

Vårt samhälle är fullt av fysiska produkter med digitala element i sig. Dessa kommer också utnyttja fördelarna med AI. Vi kommer att se bättre och smartare produkter och tjänster för en spottstyver av dagens kostnader, som dessutom kan befria människan från många av de monotona och nedbrytande arbeten som i framtiden istället kan lösas av AI-driven intelligens. 

Den kanske mest inflytelserika futuristen och AI-profeten i vår tid, Ray Kurzweil som idag är utvecklingschef på Google, menar att AI år 2029 kommer att uppnå mänsklig intelligens. Och därefter bara fortsätta i samma riktning enligt Moore’slaw och andra modeller för exponentiell utveckling. Kurzweil själv menar att denna exponentiella linje kan dras tillbaka genom hela evolutionen.

"Technology has always been a double-edged sword, since fire kept us warm but also burned down our villages.” 

Ray Kurzweil

Framtiden för AI

Detta skulle kunna betyda att AI snart kan replikera allt det som vår hjärna kan, inklusive emotionell intelligens. Betyder det att AI även kommer att kunna ta kreativa beslut? Att inte bara ta fram manus, bilder och filmer enligt våra instruktioner - utan även avgöra vilka av dessa som är bra, vilka som kommer att ge avtryck, vilka som går emot strömmen?

Även om det är svårt att föreställa sig, så finns det helt klart en möjlighet att detta kommer att hända - baserat på den exponentiella teknikutvecklingen. Om vi är jämsides år 2029, så betyder det att AI har dubblat sin förmåga året efter och 10 år senare är den tusen gånger kraftfullare än den mänskliga hjärnan. Som avslutning på detta avsnitt ber vi vad ChatGPT kommentera utvecklingen.

För tillfället kan vi dock fortsätta att hänföras över den hisnande utvecklingen som vi, än så länge själva sitter på scenen och dirigerar - och där skapar fantastiska verk som vi aldrig tidigare i historien haft möjlighet att utföra. 

Genom AI kan vem som helst bli popstjärna 

Sångerskan Holly Herndon har spelat in hela sitt röstregister i en AI-lösning som kan användas både av henne själv, för att sjunga på språk hon själv inte kan, och av andra människor som vill spela in en låt där de nyttjar hennes röst. Detta skulle kunna innebära att vem som helst kan använda en viss röst – givet att man får tillåtelse – och göra egen musik samt även uppträda med den rösten. Kika gärna på detta TED Talk där Holly visar hur detta fungerar.

Genom AI kan vem som helst bli popstjärna
9 min

Vi frågar ChatGPT

Kan AI ersätta kreatörerna i framtiden? Open AI lanserade nyligen plattformen ChatGPT där du själv kan ställa frågor och diskutera vad som helst med en AI-tjänst. Det är den plattform i historien som snabbast nått 1 miljon användare, vilket tog fem dagar. Vi lät den ge sin syn på våra slutsatser. Resultatet var oväntat blygsamt. 

 

Fråga:  

Kan datorer på sikt ersätta människor som kreatörer och skapa unika, originella verk på egen hand?

Svar: 

Det är en svår fråga att besvara eftersom det beror på hur man definierar kreativitet och vad man menar med att datorer ska bli "likvärdiga" människor i det avseendet. 

Datorer kan redan generera musik, texter och bilder som många anser vara kreativa. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa algoritmer och system som används för att generera kreativt material bygger på förprogrammerade regler och datauppsättningar, och är inte förmögna att uttrycka genuin självständighet i sina kreativa beslut. 

Människor har förmågan att utveckla nya idéer och innovativa lösningar på problem, vilket är en av de mest utmärkande egenskaperna hos vår kreativitet. Det är fortfarande oklart om datorer någonsin kommer att kunna utveckla sådana idéer på ett liknande sätt som människor. 

Så, medan datorer kan vara kapabla att generera kreativt material, är det fortfarande osäkert om de någonsin kommer att kunna bli lika kreativa som människor i en bredare och mer självständig bemärkelse. 

När det gäller att ta kreativa beslut är det möjligt att AI i framtiden kan hjälpa till med att bedöma vad som kommer att vara populärt eller gå mot strömmen. Men det är fortfarande oklart om AI någonsin kommer att kunna ta beslut som är helt originella och innovativa på samma sätt som människor. 

Att avgöra om en film, bild eller manus är "bra" eller inte är också en subjektiv fråga, och det kan vara svårt för AI att helt replikera människors preferenser och smaker på ett helt trovärdigt sätt. Det är möjligt att AI kan hjälpa till att bedöma sannolikheten för en viss typ av material att bli populärt eller gå emot strömmen baserat på tidigare data, men slutgiltiga beslutet om vad som är "bra" eller inte kommer troligen att vara en fråga om mänsklig bedömning och preferens. 

Artikeln i korthet

Stora förändringar på gång.

AI-verktyg kommer inom kort att bli en kommunikatörs bästa vän. Det kommer också att leda till att vissa jobb försvinner i produktionsledet. 

Kreativa verktyg till alla.

En demokratisering av kreativitet då människor inte längre behöver vara etablerade kreatörer med dyr utrustning för att skapa fantastiska saker. 

Allt kan hända.

Inom en överskådlig framtid kommer AI-verktygen att vara den nya futuristiska målarlådan - ett Photoshop för fantasin. Men, vem vet vad som händer på sikt när AI funktionellt lyckas överskrida den mänskliga hjärnan. Kommer AI-tränade program kunna ta egna kreativa beslut som slår mänskliga kreatörer på fingrarna? 

Läs vidare om
Teknik, AI & data
AI-revolutionen är här