3
min
Det mänskliga värdet
Människor förändrar sitt beteende konstant, men det finns vissa grundbultar som behöver vara relativt konstanta för att man ska uppleva en inre frid på insidan. Detta kan exempelvis få människor som hittat ”sitt sätt som fungerar”, att uppleva en rädsla för att prova något nytt. Trots att det nya sättet kan vara mer effektivt, hållbart eller lätthanterligt. 
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Rädslor som styr beteenden

Ny teknik och nya kanaler har varit områden där människan själv har kunnat välja hur involverad man vill vara – fram tills nu. Nu ställs nya krav på människor att hålla sig uppdaterade och online för att vara en del av samhället. En fråga från ICA Novus konsumentundersökning handlar om vilka som är de viktigaste anledningarna till att man vill ha personlig service av människor i framtiden. 45% av respondenterna har svarat att en anledning är att ”alla kunder inte kan hantera teknik”. Detta talar för att det blir ännu viktigare för företagen att kombinera olika kommunikationssätt mot olika målgrupper. Teknikutvecklingen går så pass snabbt att det sannolikt alltid kommer att finnas en äldre målgrupp som inte kan hantera den senaste tekniken.

"Det som styr och låser de flestas liv är rädslor. Det är vanligt att tro att något ska vara jobbigare att uppleva än det faktiskt kommer vara, när det i själva verket är rädslan för känslan som är de värsta. Det kan också blockera tankar om bättre lösningar."

Martina Johansson, författare och forskare inom biohacking

Efterfrågan på ömsesidig kommunikation och personliga tips

Digitalisering har inneburit att möjligheten till personlig kontakt minskat eller helt tagits bort i många sammanhang. Det kan vara omöjligt att få tag på någon att fråga om man har ett problem, man kan behöva leta länge för att ens hitta några kontaktuppgifter. Det är inte ovanligt att pendeln svänger över lite för långt. ICA Novus konsumentundersökning visar att 34% gärna vill ha tillgång till mer ömsesidig kommunikation och 27% vill gärna få personliga tips från personalen som jobbar i en butik. Så många som 26% vill även gärna få erbjudanden i mobilen som dyker upp när man är i butiken.

Fråga

Vilken kommunikation vill du få mer av?

34%

Mer tillgång till ömsesidig kommunikation med företag

27%

Personliga tips från personalen som jobbar i butiken t ex egna favoriter 

20%

Inspiration från andra människor i min situation

18%

Erbjudande i appar

16%

Inget av ovan

10%

Chatbots

ICA Novus konsumentundersökning

Förändringar på egna villkor

En av tre skulle använda sig av automatisk påfyllnad av förbrukningsvaror visar ICA Novus konsumentundersökning. Fyra av tio tror de kommer ta hjälp av smarta hushållsapparater, och nästan 40% skulle använda sig av dagliga måltider anpassade utifrån sin hälsoprofil.

Det blir tydligt att människor är positiva till förändringar som förenklar vardagen och bidrar till ett mer effektivt vardagsliv, både fysiskt och mentalt. Många är positiva till att förändra sina beteenden och öppna för nya alternativ, samtidigt som det finns en stor andel som är mer skeptiska till förändringar utanför deras trygghetszon.  

Tidigare har man behövt lägga mycket tid och energi på att hitta alternativa lösningar, produkter och information som man vill ha. Nu ligger utmaningen i att sålla bort det man inte vill ha.  

Artikeln i korthet

Personlig kontakt viktigt.

Det mänskliga värdet har en stor betydelse även i en mer digitaliserad värld.  

Förändring med känsla.

För att få med så många som möjligt på vägen mot t ex mer hållbara beteenden, är det viktigt att företag har förståelse för människors känslor som kan uppstå när förändringarna sker för snabbt.

Teknikstöd positivt.

Det finns en tydlig nyfikenhet och efterfrågan hos en stor andel människor gentemot att förändra vissa beteenden i sitt vardagsliv med hjälp av ny teknik.  

Läs vidare om
Beteenden
Det mänskliga värdet