5
min
Din värdefulla data
Idag finns höga förväntningar på både bekvämlighet och relevans när det kommer till marknadsföring och datahantering. Människor vill dela sin data, samtidigt som de har en hög grad av integritet, vilket skapar en känslig balansgång där utrymmet är lågt för företagen att missbruka denna information.
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Användning av data är en balansgång. Konsumenter förstår att den kan missbrukas och de flesta har upplevt att man blivit ”förföljd” av en tidigare sökning på något man sedan får en massa reklam för. Inte ovanligt att det dessutom kommer efter att man redan köpt varan, något som både skapar irritation och inte ger något mervärde till konsumenten. Men vår data kan samtidigt vara lösningen på många av de problem vi upplever med marknadsföring idag – den kan möjliggöra en betydligt bättre relevans i de erbjudanden och budskap vi möts av.

Läs vidare
Jonas IvarssonProfessor Human Centered AI, Göteborgs universitet

Hur stor betydelse har egentligen data?

Delning av data och datahantering blir en alltmer aktuell fråga. Hur ser du på utvecklingen kring detta framöver?  

Det är inte en hemlighet att företag lagrar vår data – eller att jag som konsument delar min data. Många har dessutom en personlig profil, ett medlemskort etc som de handlar med, och till vilken köpdata och information samlas. Trots det träffar inte alltid erbjudanden rätt, och det får en att undra vad företagen använder konsumentens data till. Framöver borde företag i stället erbjuda en analys av konsumentens köp, och baserat på resultatet t ex erbjuda olika slags prenumerationer. Detta skulle explicit visa hur konsumentens data hanteras och generera ett mervärde som kan leda till ytterligare datadelning.

Hur stor betydelse har kunddata för framtidens kommunikation? Vad kommer vara viktigast för företagen att tänka på när det kommer till att kommunicera budskap baserat på insamlad data? 

Konsumentens data har ett värde som sträcker sig bredare än träffsäkra och prisvänliga erbjudanden. Det skulle också kunna skapa riktlinjer för hur konsumenten, med hjälp av kommunikation från aktörer, kan bidra till en mer hållbar värld. Konsumenten skulle exempelvis kunna skapa en profil med ifyllda värden man önskar stötta och påverka genom sin handling. Därefter genereras ett filter som med hjälp av AI skapar olika alternativ som går i linje med egna preferenser. Det kan också innebära varningar ifall ens konsumtion inte är tillräckligt hållbar, eller går ifrån ens valda mål.

Vad som kommer vara viktigast, och samtidigt en stor utmaning, är att kommunicera till människor hur de på olika sätt påverkar olika områden - baserat på deras valda preferenser. Detta kommer kräva en fungerande samverkan med tekniken, för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna förklara vad för typ av förändring som krävs av konsumenten.

AI Genererad bild av
Jonas Ivarsson

Persondata som valuta

Idag finns höga förväntningar på budskap och marknadsföring såväl som på enkelheten att nyttja en tjänst. Det finns därför mycket som talar för att en viss typ av betalning kommer ske via förtroende, där den aktör med störst förtroende från konsumenterna belönas med mest tillgång till data och information. Idag kostar inte användandet av de stora plattformarna som Facebook och Google pengar – i stället betalar du med din personliga data, vilket används för att räkna ut vilka annonseringar som skulle kunna generera transaktioner. Detta gör datahanteringen och leveransen av träffsäker kommunikation ännu viktigare, då företag som inte lyckas uppnå säker datahantering riskerar diskvalificeras från marknaden. 

”Det finns i nuläget en märklig kombination mellan förväntan på relevans och samtidigt en hög grad av integritet. Å ena sidan vill jag ha kontroll över min data och vara restriktiv med att dela den, å andra sidan blir jag irriterad om kommunikationen jag får är irrelevant.” 

Anders Bärlund, strategichef, ICA Gruppen

Ett företag som ligger i framkant med transparent datahantering är start-up företaget Gener8 som skapat en lösning där konsumenten kan tjäna pengar på allt man gör online. Utgångspunkten för grundare Sam Jones var att många utan att tänka klickar ”acceptera” när man surfar på nätet och vet sedan inte vare sig vad man lämnar för data eller hur den används. Hans idé handlar om att konsumenten ska ta tillbaka makten över sin data. Genom att koppla Gener8-appen till andra appar så kan man själv se vilken data de har sparat samt kan även se vilket värde olika typer av data har. Sedan bestämmer man själv vad man vill dela. Den data som delas är anonymiserad men du tjänar poäng som kan användas för presentkort, erbjudanden och donationer.

“People deserve to be sharing the wealth that is created from their own data”

Sam Jones, grundare till Gener8

Risker med digitala fotspår

Samtidigt finns det en stor risk vad gäller datadelning, eftersom nutidens regleringar och krav på hur aktörerna hanterar data ibland inte upplevs vara tillräckligt transparent. Många konsumenter besitter inte heller de rätta verktygen för hur de ska gå på djupet i att se över sin datahantering. Idag vet drygt hälften av alla människor om att de lämnar digitala fotspår när de surfar runt på internet, handlar med självscanner eller upprättar medlemskap som registrerar vilka varor, produkter eller tjänster som köpts. Samtidigt skrivs det i en artikel av Wired att många människor missar att tredjepartsbolag exempelvis kan köpa deras platsinformation för att analysera vilka butiker eller applikationer som besökts, skärmklick till musrörelser. Även inlägg på sociala medier och sökmotorförfrågningar kan också vara avslöjande och värdefullt för företag. 

Unga & ”early adopters” värderar information om klimatpåverkan

I den yngre målgruppen mellan 18-29 år vill hela 66% kunna ställa in klimatpåverkan av måltider, 53% kan tänka sig att ha ett chip i kroppen och 48% vill få måltider anpassade till sin hälsoprofil. Den yngre generationen värdesätter klimatet högst och har en lägre prioritet av sin egen hälsa. 

Drygt 60% i den målgrupp som är först på att testa nya saker, s k early adopters vill få information om hur produkter påverkar hälsa och välmående. Nära 60% vill också kunna ställa in klimatpåverkan av måltider och lika många vill att dessa anpassas till min hälsoprofil. Av dessa kan dessutom 55% se framför sig att ha ett chip inopererat i kroppen.  

Slutsatsen man kan dra av detta är att både unga och early adopters, värderar möjligheten att få se klimatpåverkan av produkter högt. Hälsan står sedan högre bland early adopters som även innehåller en lite äldre målgrupp som av naturliga skäl kan ha större anledning att tänka ännu mer på sin egen hälsa.

Hur medveten är du om vilken personlig information du lämnar från dig?

48%

Ganska medveten

27%

Ganska omedveten

14%

Varken eller

7%

Mycket medveten

3%

Mycket omedveten

Datadelning som en klassfråga 

Med den ökade informationsdelningen finns också risk att det skapar ett skikt mellan den som delar med sig och den som inte gör det. Detta skulle kunna innebära att den som delar med sig av mest data får bättre förutsättning att få en högre social status i samhället, till följd av mer träffsäker och relevant kommunikation. Det skulle också kunna vara precis tvärtom – den som inte behöver dela med sig är den som har nått högst status. Exempelvis genom att kunna köpa sig loss från streamingtjänster, medlemskap och prenumerationer utan att få reklamavbrott eller lämna digitala fotspår. Detta skulle kunna ses som samhällets översta skikt i framtiden, att ha råd att stå utanför. Vi ser redan nu den typen av tendenser i Silicon Valley där flera av företagsledarna i de stora tech-bolagen, som Steve Jobs och Bill Gates, uppger sig vara mycket restriktiva med sina barns användning av mobiltelefoner och sociala medier, både för att värna om sin integritet och om sin säkerhet. Samtidigt har delning av data många positiva aspekter, däribland möjliggörandet för en helt ny typ av kommunikation. När vi lämnar ifrån oss en bit av information, går processerna i vardagen snabbare och vi tjänar gärna in tid på att slippa fylla i vår information.

Artikeln i korthet

Delade känslor för datadelning.

Frågan om datadelning och datahantering är komplex. Å ena sidan vill människor kontrollera sin data och vara restriktiva med vem de delar med sig till. Å andra sidan väcks en irritation och frustration gentemot irrelevanta budskap och kommunikation.  

Vi lämnar spår överallt.

Datadelning kan vara positivt, men kan också innebära risker. Drygt hälften av människor är omedvetna om den data de delar med sig av – trots att den avslöjar allt från vad de klickar på i mobilen till platsen de befinner sig på.  

Restriktiv delning ger status.

Den ökade informationsdelningen riskerar skapa ett skikt mellan de som delar med sig och den som inte gör det. Frågan vi ställer oss är ifall delning av persondata - eller att inta ett restriktivt beteende, kommer vara statusgivande i framtiden.  

Läs vidare om
Teknik, AI & data
Din värdefulla data