3
min
Ett nytt vardagsuniversum
Det har skett en tydlig förändring vad gäller människors grundläggande behov och vanor, som skärmberoenden och mer integrerad teknik bland människor. Men våra beteenden kan, som vi vet, förändras ganska snabbt och just nu står vi inför många avgörande faktorer med stor påverkan.
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Många har gått ifrån att sitta framför TV-reklam tillsammans i soffan, till att spendera alltmer tid själva framför en egen skärm. Dessutom väljer fler och fler betalda mediekanaler utan reklam, eller helt andra sociala kanaler så som YouTube, Instagram och TikTok.  

Drygt en av fyra (25%) av konsumenterna betalar för att slippa reklam, samtidigt som 29% aktivt väljer bort tjänster där reklam visas, enligt ICA Novus konsumentundersökning. Från att ha sett samma saker samtidigt så byggs nu våra flöden utifrån vårt eget beteende och intresse, men också utifrån kommersiella intressen som betalar för att komma högt upp och påminna oss om sina produkter och tjänster. Den ökande online-handeln har inneburit att det som tidigare krävde en medveten förändring i att byta inköpsställen - nu bara ligger ett klick bort. Även om det fortfarande finns en viss tveksamhet kring från vem och varifrån man vågar köpa saker, så ser vi en tydlig mognad som gör att det blir allt svårare att leva på ett gammalt förtroende eller varumärke. Om oron tidigare rörde sig kring betalningar så har den nu förflyttats till att handla om personliga data och hur den hanteras. Å ena sidan är vi oroade över hur vår data hanteras, samtidigt vill vi ha relevanta erbjudanden och bekväma lösningar. Data är lite av vår tids nya kniv. Det finns en massa farliga sätt att använda den på – och en mängd väldigt nyttiga och värdefulla. Så hur ska vi få ihop detta?  

Fråga

Vilken av följande tekniker och lösningar tror du att vi kommer använda om 10 år?

63%

En digital assistent

57%

En röstfunktion

29%

Handrörelser

25%

“Se igenom” mobilen

14%

Vet ej

4%

Hörlurar med chip

ICA Novus konsumentundersökning

63% tror sig ha en digital assistent om 10 år

I ICA Novus konsumentundersökning ser vi att hela 63% av alla tillfrågade tror att de om 10 år kommer att använda en digital assistent som hjälper till att komma ihåg saker i vardagen, t ex göra beställningar och ge förslag på saker man behöver. 57% vill också använda en röstfunktion att prata med för att få information och ge instruktioner. Undersökningen visar också att allt fler kan se framför sig hur vi kan komma att använda VR och AR-lösningar framöver - 29% tror att det om 10 år kommer vara möjligt att peka eller visa med handen i luften i stället för att skriva på en skärm och 25% föreställer sig att man kommer att kunna se ”rakt igenom” sin mobil i en kombination av verklighet och digital miljö.  

Intressant är också att i den grupp som är lite tidigare i sin anpassning till ny teknologi, s k early adopters, vill hela 85% kunna prata in sin inköpslista, 67% vill söka och hitta varor och 66% vill enkelt kunna ställa frågor och få svar. Av denna målgrupp ser också ca 50% framför sig att ha ett chip inopererat för att möjliggöra tjänster kopplade till det.

Artikeln i korthet

Rätt budskap för rätt målgrupp.

Fler och fler människor väljer betalda mediekanaler för att slippa reklam. För att synas i flödet som företag gäller nu att hitta de rätta budskapen för de rätta målgrupperna, så de aktivt väljer att ta del av innehållet.  

Datadelning kräver tillit.

Tidigare har människor oroat sig för vilka företag de känner tillräckligt med tillit för att handla från – nu handlar det om vilka företag man vill dela sin persondata med.

Sug efter teknik som förenklar.

Många människor upplever sig vara i behov av teknologi som underlättar vardagen och är positiva till olika teknologiska lösningar som kan effektivisera vardagslivet.  

Läs vidare om
Beteenden
Ett nytt vardagsuniversum