1
min
Konsumenternas framtidsbild
Vad har konsumenterna i ICA Novus konsumentundersökning svarat på frågan hur de föreställer sig framtiden?
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Konsumenterna i ICA Novus konsumentundersökning fick välja vilken framtidsbild de föreställer sig och då valde hela 66% en bild som visar självhushåll och närodlat. Strax efter kom en bild av sänkta levnadsvillkor vilket 58% ser framför sig att vi kommer att behöva anpassa oss till. Högteknologiska och uppkopplade städer kom på en tredjeplats följt av en organisk arkitektur. Översvämmade städer tror 32% att vi kommer att uppleva men en kolonisering av Mars ser inte mer än 12% som troligt. Intressant att notera är att det är målgruppen mellan 30-64 års ålder som framförallt tror på självhushåll, sänkta levnadsvillkor och att städer översvämmas. Den yngre målgruppen mellan 18-29 år tror mer på högteknologiska städer, organisk arkitektur och en kolonisering av Mars. Man skulle kunna dra slutsatsen att de lite äldre ser mer dystert och problematiserande på framtiden medan de yngre har en mer lösningsorienterad inställning där teknik och innovation ges mer tilltro.

Fråga

Vilken av följande bilder tror du bäst representerar framtiden?

66%
58%
42%
37%
32%
12%
ICA Novus konsumentundersökning
Läs vidare om
Framtidsscenarier
Konsumenternas framtidsbild