3
min
Nu blåser nya vindar
Vilka plattformar har egentligen flest människor förtroende för och vilka affärsmodeller har varit mest gynnsamma? Just nu sker det stora förändringar i media och frågan som kvarstår är vilka som kommer att finnas kvar och varför - och vilka nya spelare vi kan tänkas få se.
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Det är inte omöjligt att vi kan komma att se en förändrad konkurrenssituation växa fram under kommande år. Lågt förtroende hos konsumenter ger utrymme för nya uppstickare att locka till sig deras intresse. Det har hänt förut och det kan hända igen. Även om de digitala spelarna varit mästare på att låsa in sina användare med allt ifrån nätverkseffekter, skalfördelar och beroendeframkallande algoritmer så finns nu en infrastruktur på plats som möjliggör för nya spelare att äntra scenen. 

Läs vidare
Jacob LovénGrundare av ”Den digitala draken”

Förväntningar på framtidens marknadsplatser

Vad händer med de stora digitala spelarna den närmsta framtiden? Kommer vi se en fortsatt tillväxt i samma takt?

Till följd av regleringar och nya typer av konkurrenter riskerar de stora plattformarna att stagnera i sin tillväxt. Stora plattformar som Facebook byter exempelvis namn på ”nyhetsflödet” till enbart ”flödet”, för att inte riskera ytterligare anklagelser om att sprida alternativa nyheter eller desinformation. Alibaba har även varit i blåsväder och granskats av den kinesiska regeringen på grund av sina affärssegment. Samtidigt har flera av de små spelarna gemensamt tagit plats på marknaden. Detta försvårar för vissa av storaktörerna att äga hela värdekedjan och skapa en inlåsningseffekt i deras egna ekosystem. Kombinerat med nya värderingar i samhället - som en hög grad av transparens och öppenhet, skapar detta en stor utmaning för många av giganterna vars flexibilitet, autencitet och egna varumärke riskerar att inte vara tillräckligt gynnsamt.

Hur kommer konkurrensen förändras framöver och vad kan vi förvänta oss från framtidens marknadsplatser? Var kommer de ta plats och vilka kommer vara inbjudna?

Trots ett tidigare beroende av tech-jättarnas olika lösningar, kan vi se en uppluckring och förflyttning ske till mindre, mer interaktiva plattformar. Små aktörer positionerar sig inom alltfler olika digitala platser, med affärsmodeller och tjänster mer anpassade för att nå den yngre generationen, genom ett användar-genererat content.

Nya metoder, som t ex distributionsmodellen, ökar konkurrensen gentemot de stora spelarna. Metoden möjliggör för en förflyttning av marknadsplatserna till olika digitala appar, där försäljningen kommer kunna effektiviseras genom att ske direkt från produktionen till konsumenten - utan mellanled. Exempelvis skulle en apotekare kunna sälja medicin direkt till personer i appar som TikTok, men det kan också gälla starka varumärken från mikroinfluensers eller företag. Genom att flera personer kommer kunna äga distributionen, till en låg kostnad, innebär detta att försäljningen kommer kunna ske vart som helst, när som helst.

AI-genererad bild av
Jacob Lovén

Lågt förtroende för techjättarna

Generellt sett visar ICA Novus konsumentundersökning att de stora digitala spelarna har ett lågt förtroende hos allmänheten. Organisationer som WHO och FN når 62%, respektive 53%. Flest kvinnor har förtroende för WHO medan yngre personer har störst förtroende för FN. Sedan är gapet stort till Google som ändå kammar hem tredjeplatsen med 24% i förtroende. Spotify följer tätt inpå, sedan Microsoft, Apple och Netflix. Instagram, Facebook, Tesla och Snapchat skrapar ihop mellan 3-6 procent och längst ner i botten har vi TikTok, Twitter och Amazon som kämpar med att nå upp till 1-2%. Här finns inga större skillnader mellan olika målgruppers förtroende – det är lika lågt överallt. Med tanke på hur stor del av vår vardag dessa bolag ändå står för är det anmärkningsvärt att förtroendenivån är så urusel. Hur kan det komma sig att vi spenderar så pass mycket tid och pengar hos aktörer vi inte har något förtroende för? De har varit skickliga på att skapa en inlåsning som gör det svårt att stå utanför deras lösningar men på sikt borde det ändå innebära en möjlighet för andra aktörer att vinna konsumenternas förtroende, tid och pengar.

Fråga

Vilken/vilka av nedan företag/organisationer har du stort förtroende för?

62%

WHO

53%

FN

24%

Google

17%

Apple

17%

Inget av ovanstående

6%

Facebook

5%

Tesla

5%

Vet ej

2%

Twitter

1%

TikTok

ICA Novus konsumentundersökning

Alternativ till annonsdrivna affärsmodeller  

Den annonsdrivna affärsmodellen som varit gynnsam för framför allt Meta & Google har visat sig vara mer och mer problematiskt genom Apples hårdare privacy-krav och en generellt hårdare hållning gentemot vad som kan delas med annonsörer. Det är högst troligt att det kommer bli tuffare och sannolikt lagstiftas på området både i EU och USA. Detta kombinerat med att de stora plattformarna som t ex Facebook ideligen har fått ta stryk för brott mot sekretess och datalagar, både i media och i rättssalar, vilket kan ha varit en av de bidragande orsakerna till namnbytet till Meta. Om vi sedan spär på med det som hänt kring Elon Musks övertagande av Twitter så finns det nu en stark rörelse och grogrund för alternativa sätt att ta del av nyheter och sociala kontakter på Internet. 

Därför har vi nu sett exempel på utmanare som t ex Mastodon, som ett alternativ till Twitter, som är en annonsfri plattform, fritt från algoritmer - här är det kronologisk ordning som gäller. Mastodon ska fungera som ett decentraliserat nätverk, med oberoende servrar som kopplar ihop varandra, genom en helt öppen källkod och ett öppet gränssnitt. Detta skulle kunna möjliggöra kopplingar med andra appar  med samma värderingar. Dessutom är Mastodon en ideell organisation som drivs av frivilliga sponsorer - den totala antitesen till de etablerade sociala plattformarna. Det kan vara ett tecken på att det blåser nya friska vindar i den sociala digitala världen, liksom den andra stora satsningen just nu, Post News.

Post News vill förändra social media

Detta är vad Post News CEO Noam Barding tror är framtiden för social media. Det är också ledorden för hans nya sociala nätverk som lanseras som ett alternativ till Twitter och ska förändra hur vi konsumerar nyheter. 

”Kommer du ihåg när sociala medier var roliga, introducerade dig för stora idéer och coola människor och faktiskt gjorde dig smartare? Kommer du ihåg när det inte slösade bort din tid och gjorde dig arg eller ledsen? När du kunde vara oense med någon utan att bli hotad eller förolämpad? Vi vill ta tillbaka det med Post.”

Noam Barding, CEO, Post News

”Post skall vara en civiliserad plats där du kan debattera nyheter och idéer och lära dig från experter, journalister, kreatörer – och varandra. Idag bryr sig de sociala plattformarna inte om vad du tittar på, eller vad du läser - så länge du stannar på deras plattform.”

Noam Barding, CEO, Post News

Artikeln i korthet

Sociala medier först ut.

I princip alla större förändringar på marknaden händer i “social” och “news”, då detta är ett område som är mer påverkat av trender och öppet för nya idéer om hur människor kommunicerar med varandra. 

Misstro skapar möjligheter.

De digitala spelarna möter ett oerhört lågt förtroende hos konsumenterna vilket borde kunna ge utrymme för nya aktörer. 

Jättarna svåra att rå på.

Stora infrastrukturella hård- och mjukvarusystem som Apple, Microsoft, Amazon och Google sitter på, ruckar man inte på i första taget – om inte lagstiftningen hjälper till. De kommer vara fortsatt vara viktiga ur ett kommunikationsperspektiv. 

Läs vidare om
Marknadsplatser
Nu blåser nya vindar