2
min
Nya digitala relationer
Vad som blivit tydligt under de senaste åren är att vår syn på relationer har förändrats. Människor har blivit mer vana vid digitala interaktioner och relationer – men det kräver också att företag anstränger sig mer för att förmedla unika, och framför allt, rätt anpassade budskap. 
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Nya synsätt på relationer

Genom en snabb rörelse med tummen på sina skärmar kan människor bestämma sig för om det här är en person eller ett företag de vill bygga en relation med. När majoriteten av budskap och kommunikation som finns i media går att personalisera har det skapat ett beteende som i stor utsträckning är fokuserat på individen-först. 35% av respondenterna i ICA Novus konsumentundersökning förväntar sig ett personligt bemötande och en bra service där kunden känner sig uppmärksammad. Om det inte upplevs vara ett tillräckligt bra möte, vare sig det gäller en digital träff eller fysisk, är sannolikheten stor att kunden väljer ett annat företag som kan fokusera mer på just den individens önskemål och behov.

Slut på språkbarriärer

Språkbarriärer kan på flera sätt påverka människors förmåga att kommunicera och interagera med varandra. Hittills har AI-översättning främst fokuserat på skrivna språk, men nu ser vi exempel på AI-drivet tal-till-tal-översättningssystem.  

Peng-Jen Chen, en Meta AI-forskare, växte upp med sin far, en 70-årig pensionerad fabrikstekniker från södra Taiwan, där taiwanesiska hokkien är ett allmänt talspråk. I världen har det beräknats att cirka 46 miljoner människor talar hokkien. Trots att mandarinkinesiskan och hokkien är släkt, har Chens pappa upplevt kommunikativa svårigheter. Detta var startskottet för Chen som nu leder utvecklingen av ny teknik på Meta för att översätta hokkien och engelska. Till skillnad från andra språk som både talas och skrivs, är hokkien något som används främst muntligen.

För företagen kan nya översättningssystem möjliggöra sömlös kommunikation med människor världen över, framför allt de som tidigare varit exkluderade till följd av språkbarriärer. Detta kan även leda till nya beteenden hos grupper av kunder, såväl som företag, som finner varandra genom mer effektiv kommunikation. 

Ta del av en AI-översatt konversation mellan Peng-Jen Chen och Facebooks grundare Mark Zuckerberg.
1 min

Artikeln i korthet

Digitala relationer ökar.

Nya beteendemönster väcks till liv i takt med digitaliseringens acceleration, och däribland människors synsätt på relationer. Det kommer inte vara ovanligt att de människor som vill - enbart håller sig till digitala relationer och livsstilar. 

Översättning 2.0.

Under flera års tid har det funnits digitala översättningssystem för skrivna språk, men nu börjar vi se alternativ för att översätta tal-till-talspråk. 

Språkförbistring ett minne blott.

Människor som talar olika språk, kommer på ett effektivt sätt kunna kommunicera med varandra.  

Läs vidare om
Beteenden
Nya digitala relationer