2
min
Teknik integreras i människan
Det pratas om Augmented & Virtual Reality, Metaverse, blockchain, hologram, uppkopplade glasögon, kontaktlinser, inbyggda sensorer i kläder och olika saker. Men vart händer, allt detta?
Lyssna på artikeln
00:00
/
00:00

Det görs stora investeringar i en nästa våg av tekniska verktyg som vi hört talas om under en längre tid, men ännu inte sett så mycket av i praktiken. Augmented & Virtual Reality, Metaverse, blockchain, hologram, uppkopplade glasögon, kontaktlinser, inbyggda sensorer i kläder och olika saker – men var är allt detta? Denna nya teknik kommer att baseras mer på våra egna sinnen: ögonrörelser, hörsel, röst, rörelse, hjärtslag och tankar och på så sätt vara mer anpassad till människans egna verktyg eller snarare kroppsdelar som vi naturligt kommunicerar med. Om AR och VR och olika sensorer kan liknas vid kroppsdelar så är artificiell intelligens själva nervbanan som kopplar ihop kroppsdelarna genom att samla in information, analysera den och utföra en handling eller uppnå ett visst mål. Därför kommer det att vara oerhört viktigt att vi människor är med och bestämmer vilka handlingar och mål vi vill se. Den tekniska mognaden och kostnaden för en inbyggd uppkoppling har nu nått en nivå där vi äntligen kommer att få se vad det uppkopplade hemmet och livet faktiskt innebär och skapar för möjligheter – och förstås vissa utmaningar som vi också behöver förbereda oss på hur vi vill hantera.  Det kan ge oss en möjlighet att komma ifrån det skärmberoende som präglat de senaste 20 åren.

Fråga

Hur troligt är det att teknik är ännu mer inbyggd i produkter som vi bär, ex glasögon och klockor, och olika uppkopplade prylar som möjliggör för oss att använda rörelser och röstkommandon? 

52%

Mycket troligt 

32%

Troligt 

3%

Vet ej

2%

Inte alls troligt 

ICA Novus konsumentundersökning

84% ser en värld med inbyggd teknik

Mer inbyggd teknik är en utveckling som är tydlig för konsumenterna i vår studie och hela 84% ser att vi kommer ha teknik inbyggd i glasögon, klockor, hörlurar, etc. Det innebär att drygt åtta av tio tror att teknik kommer vara än mer integrerad i varandra, vilket inte så konstigt med tanke på att dessa produkter redan finns på marknaden och används av många redan idag i sin vardag.

Artikeln i korthet

Kommunikationen blir naturligare.

Framtidens teknik kommer baseras mera på människans egna sinnen, så som ögonrörelser, hörsel, röst, rörelse, hjärtslag och tankar – och på så sätt vara mer anpassad till människans naturliga kommunikation.  

Stor tilltro till bärbar teknik.

84% av respondenterna i ICA Novus konsumentundersökning ser en framtid med inbyggd teknik i våra glasögon, klockor, hörlurar etc. 

AI kopplar ihop systemen.

Om AR och VR och olika sensorer kan liknas vid kroppsdelar - så är artificiell intelligens själva nervbanan som kopplar ihop kroppsdelarna genom att samla in information, analysera den och utföra en handling eller uppnå ett visst mål. 

Läs vidare om
Teknik, AI & data
Teknik integreras i människan