Summering

Ett nytt kommunikationsuniversum

Det finns en mängd anledningar till att vi just nu befinner oss i ett stort paradigmskifte inom området kommunikation och marknadsföring. Det finns flera starka drivkrafter bakom denna förändring som både kan underlätta och förbättra våra liv, men även skapa helt nya utmaningar som vi varken vill ha eller kan förutse. Sex viktiga slutsatser i denna rapport är att vi kommer att se teknik som härmar våra sinnen, hjärnan står i fokus, vi kommer att se en ny spelplan växa fram med nya ekosystem, en framväxt av nya intäktsströmmar och affärsmodeller, vi kommer att stänga kunskapsgapet i hållbarhetstransformationen och se en kreativitet utan begränsningar.

1. Teknik som härmar våra sinnen

Det görs stora investeringar i en nästa våg av tekniska verktyg som vi hört talas om under en längre tid, men ännu inte sett så mycket av i praktiken. Augmented & Virtual Reality, Metaverse, blockchain, hologram, uppkopplade glasögon, kontaktlinser, inbyggda sensorer i kläder och olika saker – men var är allt detta? Denna nya teknik kommer att baseras mer på våra egna sinnen: ögonrörelser, hörsel, röst, rörelse, hjärtslag och tankar och på så sätt vara mer anpassad till människans egna verktyg eller snarare kroppsdelar som vi naturligt kommunicerar med. Om AR och VR och olika sensorer kan liknas vid kroppsdelar så är artificiell intelligens själva nervbanan som kopplar ihop kroppsdelarna genom att samla in information, analysera den och utföra en handling eller uppnå ett visst mål. Därför kommer det att vara oerhört viktigt att vi människor är med och bestämmer vilka handlingar och mål vi vill se. Den tekniska mognaden och kostnaden för en inbyggd uppkoppling har nu nått en nivå där vi äntligen kommer att få se vad det uppkopplade hemmet och livet faktiskt innebär och skapar för möjligheter – och förstås vissa utmaningar som vi också behöver förbereda oss på hur vi vill hantera.  Det kan ge oss en möjlighet att komma ifrån det skärmberoende som präglat de senaste 20 åren.

2. Hjärnan i fokus 

Teknikutveckling har stått i fokus de senaste 20 åren och många vet nog mer om innehållet i sin mobiltelefon än i sin egen kropp. Intresset för kroppen och hjärnan och hur vi påverkas av allt ifrån vad vi äter, hur och när vi rör oss, hur vi reagerar på olika intryck - är större än någonsin. Forskningen om hjärnan kommer att kunna ge oss helt nya kunskaper om hur vi fungerar, inte minst nu när våra kroppar och sinnen blir alltmer uppkopplade. Vi kommer att kunna förvänta oss helt nya sätt att kommunicera i framtiden – både riktade direkt mot hjärnan och sammankopplat mellan våra sinnen och vår fysiska kropp. Marknadsföring som påverkar hjärnan växer med stormsteg och idag har den ofta skapat beroenden hos oss som vi inte vill ha. Allt ifrån önskan att konsumera saker vi inte behöver till skärmberoende. Men samma teknologi och kunskaper kan användas för nudging, till att nå önskvärda mål både för individen och planeten. Vi kommer också att se ny teknik som t ex tankeläsande hörlurar men kanske viktigast av allt – vi kommer att öka vår medvetenhet om vad vi faktiskt tänker! I genomsnitt tänker vi 60 000 tankar om dagen varav 95% är samma som dagen innan. Många människor styr inte sina tankar medvetet utan låter dem snurra runt i huvudet. Det är en ny värld som öppnar sig när vi gläntar in i våra hjärnor och försöker förstå hur vi faktiskt fungerar och vad som är bra för oss.

Prompt
Friendly looking teenager sitting down with a small futuristic digital ear piece, pink sweater, photography, realistic, upper body and face, in the style of martin parr, --ar 16:9

3. Digitala aktörer blir ekosystem 

Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, benämnda FAANG, utifrån första bokstaven i deras namn, vill alla hitta nya sätt att få oss att spendera tid i deras plattformar. Även det ”nya” MATANA” (Microsoft, Amazon, Tesla, Apple, Nvidia och Alphabet) växer fram i takt med de snabba förändringarna på marknaden. Hittills har det funnits enorma tillväxtpotentialer utifrån deras egen kärna som baserats på sök, socialt nätverk, e-handel, transaktioner eller strömmande media – men nu ser vi en utveckling mot att de ”lånar” av varandras affärsmodeller, strategier och inte minst ett ökat fokus på hårdvara som vi inte sett tidigare. Varje morgon när du vaknar skannar 60 000 pixlar ditt ansikte och öppnar upp din mobil. Din mest personliga information, bilder och dina vardagsvanor finns där i mobilen. Den som har tillgång till den typen av personliga data har något som många andra vill åt och vi ser därför alla dessa satsningar på nya typer av hårdvara som kan vara glasögon, klockor, armband, hörlurar, olika sensorer och kameror och inbyggd uppkoppling i hemmet. Målsättningen är att kombinera hårdvara och mjukvara i ett ekosystemav skräddarsydda tjänster och produkter.

4. Nya intäktsströmmar för ”media retailers”

Från att många traditionella spelare sett en digital närvaro mer som ett komplement till befintlig affär, än en plattform att verkligen skapa nya lösningar utifrån, så kommer vi här att se en mycket högre grad av innovation och nya affärsmodeller som utgår från digitala verktyg, kanaler och kundinsikter. Även om konsumenterna fortfarande kommer till butiker för att göra inköp så sker en stor del av informationsinhämtning, inspiration och jämförelser digitalt och det gäller att vara med redan i den fasen. Den här fasen av kundresan är särskilt intressant för innehållet har stora likheter med det man tidigare fått hos ett mediabolag: artiklar som tar upp ett intressant ämne, matlagningsprogram, tester och jämförelser av olika produkter, etc.

Affärsmodellen kan variera från löpande prenumerationer till annonser och produktplaceringar på sidan som företag betalar för. Det senare är den affärsmodell som ligger bakom Googles framgångar och faktum är att även Amazon idag tjänar mer pengar på sin annonsförsäljning än på sin e-handel, hela 31 miljarder dollar under 2021. Walmart satsar stort på annonsförsäljning som nu är ett eget affärsområde och omsätter 2 miljarder dollar. Drivkraften bakom att fokusera på annonsintäkter är den höga marginalen och tillväxtpotentialen. Nyckeln till framgång är förstås att nå så många användare som möjligt. Google har 4,3 miljarder användare – mer än halva jordens befolkning. Facebook har 3,6miljarder. Google’s räckvidd är alltså betydligt större än någon enskild nation eller organisation i världen.

5. Kunskapsgapet i hållbarhetstransformationen

Det är sannolikt att vi kommer att se en mängd kriser inom olika områden som uppstår p g a den globala uppvärmningen. Fler pandemier, uttorkning och översvämningar som driver människor på flykt riskerar att leda till konflikter och krig om jordens resurser. Ju påtagligare kriser desto fler restriktioner och regleringar står att vänta. Experterna i våra intervjuer poängterar hur viktigt det är att vi som människor ser med öppna ögon på denna utveckling. Företag behöver arbeta för att förändra dagens konsumtionsmönster på ett sätt som både får människor att känna eget ansvar, en hoppfullhet och vilja till förändring med nya kreativa och inspirerande lösningar. Idag har både företag och konsumenter varierande kunskap om vad som egentligen är de bästa valen för en hållbar planet och livsstil. Vi kan välja ekologiska tomater från Chile eller tomater som är odlade i växthus från Sverige, men det är idag svårt att veta om det är bättre att välja en oekologisk vara på nära håll eller en ekologisk som flygs över halva världen. Företag behöver bygga upp sin förmåga att samla in och presentera denna typ av data på ett sätt så att konsumenten enkelt förstår och kan göra val utan att behöva läsa långa innehållsförteckningar. Här kan artificiell intelligens verkligen skapa nytta genom att hjälpa oss att välja rätt utifrån vad vi prioriterar som konsumenter. Detta kommer också att få följdeffekter i val av vilket sortiment som ska exponeras och vilka leverantörer som vill följa med och öka sitt ansvarstagande när kriterierna blir allt hårdare. Det behöver ske genom nära samarbeten där branschaktörer och livsmedelskedjan möts och sätter upp gemensamma mål och riktlinjer. Vi har en utmanande framtid framför oss där vi alla kommer att påverkas. Information och kommunikation spelar en avgörande roll för att hjälpa oss att göra de förändringar i vår konsumtion som framtiden kräver. 

6. AI revolutionerar kreativitet

Det senaste året har en ny typ av verktyg, drivna av artificiell intelligens, sett dagens ljus. Dessa kommer att övertrumfa alla kreativa verktyg vi tidigare sett i historien. Vi har nu precis kommit över en tröskel, lite som i inledningen av den industriella revolutionen, där ny forskning, utökad processorkraft och avancerad maskininlärning lett till en helt ny generation av kreativa AI-verktyg. Verktyg som inte kräver några som helst förkunskaper eller utrustning. Direkt i webbläsaren kan du skapa texter, bilder, kod, 3D-bilder, copytexter - ja i princip vad som helst. Inom kort kommer du kunna skapa rörligt material och så småningom hela filmer. Om 10 år kommer dessa verktyg vara hundratals, kanske tusentals gånger kraftfullare än de är idag. Vanliga människor kommer att sitta på samma resurser som en Hollywoodregissör gör idag. Nu kan maskinerna skapa saker åt oss som vi inte trodde var möjligt. Det du kan drömma om kommer du att kunna skapa. Endast din fantasi sätter gränserna. Vi står inför en enorm, demokratisk, omvälvande, kreativ revolution - för alla.