Välkommen

AI-genererad bild
Nina Jönsson, vd Ica Gruppen, och Josefin Lundmark, marknadschef ICA Sverige

Kommunikation är en viktig och stark kraft i vårt samhälle och varje dag kommunicerar ICA med miljontals människor i Sverige. Vi möter dem i 1285 ICA-butiker, på skärmen, i tidningar och i sociala medier. ICA är dessutom en av Sveriges största medieköpare och satsar mycket resurser på att hjälpa våra kunder genom ny teknik. Därför är vi väldigt intresserade av hur kommunikation och relationsbyggande kommer att se ut i framtiden. Vi ser nu ett paradigmskifte inom området för kommunikation och marknadsföring och det är med stor nyfikenhet som vi genom denna rapport närmar oss vad det kan innebära för oss, men framför allt kanske för våra kunder och vår omvärld. 

Hur bygger man relationer på ett inspirerande och ansvarsfullt sätt samtidigt som kunden upplever relevans och nytta? Vi kan förvänta oss helt nya möjligheter att kommunicera i framtiden – både riktade direkt mot hjärnan och hjärtat, såväl som sammankopplat mellan våra sinnen och den fysiska kroppen. Det görs nu överallt enorma investeringar i en nästa våg av tekniska verktyg som vi hört talas om men ännu inte sett så mycket av i praktiken – uppkopplade läsglasögon, ansiktskodning, och inbyggda sensorer är bara ett fåtal exempel som kommer att kunna ge oss superkrafter. Hur kommer data och AI användas? Vilken kompetens behöver vi och hur kommer det påverka vårt samhälle och vår värld?

För att verkligen gå på djupet i ämnet har vi tillsammans med IAMAI genomfört ett 30-tal expertintervjuer – med forskare, företagsledare och entreprenörer – analyserat ett 100-tal externa rapporter och artiklar och genomfört flera interna workshops. Vi har också ställt frågor till konsumenter.   

All förändring börjar i tanken och sprids genom budskap och berättelser – och kommunikation är ett av våra mest kraftfulla verktyg för att skapa den värld och framtid som vi vill leva i.

Nina Jönsson, vd Ica Gruppen
Josefin Lundmark, marknadschef ICA Sverige